ראשית לימים הראשונים ישנם ימי חסד למטופל לבדוק,להרגיש את המקום והצוות תוך כדי התנתקות מהצריכה ,הליווי הראשוני משמעותי מאוד בכדי לעטוף את המטופל,השלב השני כניסה לתוכנית טיפולית רגשית ומעשית וכך בעצם התקדמות בשלבים יחד עם כל צוות המרכז,העבודה במרכז עיקרה להתמקד בהתמכרות ואופן הבעיה בצורה מעמיקה.