המרכז לטיפול מקצועי מנקט בשיטות מעקב אקטיביות כדי להבטיח את התקדמות המטופלים שלו. השיטה שבה המרכז מבצע את המעקב כוללת כמה רכיבים מרכזיים: ראשית, המרכז מתקיים סשנים רגולריות בהם הצוות המטפל נפגש כדי לדון ולהעריך את התקדמות המטופלים. במהלך הסשנים הללו, נערכת הערכה שוטפת של המצב הטיפולי והתאמות נדרשות בהתאם לצורכים שמתעוררים.

בנוסף, המרכז מוציא דיווחים תקופתיים אשר מספקים סיכום מקיף של התקדמות כל מטופל, ומשמשים ככלי לשיתוף פעולה עם גורמים נוספים המעורבים בטיפול, כגון רופאים, מטפלים נוספים או בני משפחה. הדיווחים אלו מבוצעים באופן קבוע ומאפשרים מעקב אחר ההתקדמות בזמן אמת והתייחסות לשינויים במצב המטופל.

לבסוף, המרכז מגדיר מדדים מוגדרים בתחילת הטיפול, שמטרתם לשמש כיעדים מדידים להערכת התקדמות המטופל. המדדים הללו נבדקים ומשודרגים לאורך הטיפול, בהתאם לתגובת המטופל לטיפול ולשינויים במצבו הכללי. התהליך הזה מאפשר לצוות המטפל להתאים את הטיפול באופן מדויק ואפקטיבי יותר, בהתאם לדרישות המשתנות של המטופל.

במכלול, שיטות המעקב השונות שהמרכז מיישם מבטיחות שהמטופלים נהנים מהתכנית הטיפולית המותאמת ביותר לצרכיהם, תוך שמירה על רמה גבוהה של מעורבות ושקיפות טיפולית.