כן, אפשר לבקר את המטופלים במהלך הטיפול שהם מקבלים, אולם קיימים מספר כללים והנחיות מסוימות שנועדו לשמירה על איכות הטיפול ועל פרטיות המטופלים. אלו כוללים הגבלות על זמני הביקור, דרישות לשמירה על גבולות, ועוד. חשוב להבין שהמטרה מאחורי ההנחיות היא להבטיח שהמטופלים יקבלו את הטיפול המיטבי בסביבה התומכת והבטוחה ביותר.