בהחלט וזה חשוב ומשמעותי מאוד עבור המטופל, בימים הראשונים כמובן שלא ניתן ,לאחר מס' ימים ולפי התקדמות המטופל אכן ניתן לבקרו ואף חשוב עבורו התמיכה בהחלמה.