בהחלט. אנו ממשיכים ללוות את המטופל גם לאחר סיום הטיפול במרכז,הכולל ייעוץ מקצועי ע"י עו"סית המרכז והכוונה בהמשך הדרך מחוץ למרכז,כמו כן המרכז כבית פתוח בפני המטופל בכל רגע אשר יכול המרכז לעזור לו בהתחזקותו.