זה אינדיבידואל לכל אדם ולכל סוג שימוש, מאוד מומלץ ראשית להתחיל בשלושה חודשי טיפול לפחות מכמה סיבות. התחזקות פיזית /התעוררות נפשית ורוחנית , כמאה ימי טיפול בהחלט מראה תמונה אחרת של שינוי, צוות המרכז מלווה את המטופל גם לאחר סיום טיפול .