דרישות הקבלה כוללות ראיון ראשוני והערכה על ידי הצוות המטפל, שיבדוק את הצורך והמוכנות לטיפול, כמו גם גיל מינימלי של 18.