• התמכרות לאלכוהול היא אחת הבעיות החברתיות והבריאותיות המשמעותיות ביותר בעולם המודרני. מדובר במצב שבו השימוש באלכוהול הופך לכרוני וקומפולסיבי, כאשר האדם מאבד את השליטה בצריכתו ומתחיל לחוות השלכות שליליות על חייו האישיים, המקצועיים והבריאותיים. גורמים להתמכרות לאלכוהול ההתמכרות לאלכוהול היא תופעה מורכבת, שנבעת משילוב של גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים, חברתיים וסביבתיים. להלן פירוט של כמה מהגורמים […]