זמן השהות של מטופל במרכז הטיפולי משתנה בהתאם לסוג הטיפול הנדרש ולצרכים הפרטיים של המטופל עצמו. תכניות הטיפול נבנות באופן אינדיבידואלי ומתוכננות להתאים בצורה הטובה ביותר למצבו הספציפי של כל מטופל. לכן, אורך התקופה שבה ישהה המטופל במרכז יכול לנוע בין חודש אחד למספר חודשים. במהלך זמן זה, יתקיימו פגישות תקופתיות עם הצוות המטפל כדי להעריך את התקדמות הטיפול ולבצע התאמות לתכנית, אם יש צורך.